Ukentlig forskningsnytt om digitalisering, av Leif Knutsen ved EDOS, en del av SimulaMet. Følg her, abonnér, eller del med vennene dine!
Kommuner klare til innovasjon; hvordan smidige team forvalter kunnskapsressurser; forsyningskjeder som lærer av seg selv + kunstig intelligens, å lære…
Hvordan få til kontinuerlig innovasjon; kompetansebygging i prosjektorienterte organisasjoner; digitalisering av kunnskapsintensive virksomheter …
Å gjøre seg klare til kunstig intelligens; konseptuelle modeller i smidig utvikling; å lede kreativ utvikling + illegitime oppgaver, digital strategi, å…
Bærekraftig samskaping; levedyktige prosjektorienterte organisasjoner; immaterielle aktiva + wicked problems, forskningsledelse, luftkvalitet og…
Hva GenZ forventer av ledere i to europeiske land; hvilken digital helhet skal ledes; byggesteder i IT transformasjon + myk utviklerkompetanse, BDD FTW…
Transdisiplinært ingeniørarbeid; statsforvaltere møttes og lærte av hverandre under Covid-19; dokumentasjon i smidig utvikling + regional innovasjon…
Online forelesninger er tingen; hva er produktivitet i softwareutvikling; kanskje det ikke hjelper å være proaktiv eller reaktiv + øyebevegelser og…
See all

Forskningsnytt om digitalisering