Hva vi et om autoritært lederskap; Norge er etternøler innenfor AI; pragmatisk sosial innovasjon i offentlige tjenester + problemenes natur, selvledelse…
1
Digitalisering og økonomisk nød; innovasjon i offentlig sektor; skalerbar smidighet funker ganske bra + digitale terapier, sirkulære…
Hva bekymrer vordende ledere; å lage gode, komplekse løsninger; produktivitetsforbedringer under lupen + blockchain-avtaler, dekonstruere stillinger for…
1
Å lære av simuleringer; kjønnsforskjeller i delingsøkonomi; disruptiv innovasjon; samhandling i ambulanseutrykning + lederkompetanse i pandemier, big…
1
Hvorfor nyttestyring er vanskelig; mye gjenstår i likestilling; problembasert dokumentasjon; smidighet i Storbritannia + gauper og Strava, portabel…
Hva resiliens krever av organisasjoner; offentliges innovasjonskapasitet; bimodal innovasjon i praksis + digitalisering og samfunnsvitenskap, lederskap…
Hva ledere i offentlig sektor prioriterer; teams læring og psykologisk trygghet; IT og innovasjonsplattformer + digitale designverktøy, system…
Hvordan innføre og styre kunstig intelligens; API-kataloger får ben å gå på + outsourcing som forbedrer produktivitet, prosessdesign i havnebyer, og…
Automatisering og arbeidsplasser, å forfremme kvinner er både et middel og et mål, effekt av delt lederskap + digitalisering og velferd, partnerskap og…
Modeller med økonomi trenges, eHelse er vanskelig av andre årsaker, ledere vokser i smidige team + "wicked arkitektur" og ting de lærte i Canada
Det er nemlig forskjell på feil; sammenhenger i offentlige tjenester; lederstil i offentlig sektor + Schön vs Simon, team og kompleksitet, flere…
Offentlige innovasjonslabber, samhandling for å forbedre offentlige helsetjenester; sammenligning av EU lands digitalisering + moderne…