Tingene som krever mye av oss: Design Thinking, Industri 4.0 og digitalisering av Østerrike + programmering av maskinvareløsninger, abstraksjonsnivå og…
1
Hva hindrer smidighet i organisasjoner? Hvis amerikanske marinesoldater kan bygge smidige og autonome team, kan vel også vi det? Avanserte søketeknologi…
Technical Debt (TD)! Adopting easy short-term solutions today could result in costly rework later. What about productivity? How to track TD? Please…
Systemtilnærming til infrastruktur, valg av verdikonfigurasjon, smidige kulturbarrierer + opplæring i datamodellering, sammenlignede helsesystemer
1
Hva design thinking egentlig er; god problemløsning var avgjørende for pandemien; ingeniører og arkitekter samhandler + kanaler i offentlig sektor…
1
Hva bekymrer vordende ledere; å lage gode, komplekse løsninger; produktivitetsforbedringer under lupen + blockchain-avtaler, dekonstruere stillinger for…
1
Estimeringsfeil, å fremme autonomi, Islands muligheter, åpne data og banebrytende innovasjon plus risikoforståelse i infrastrukturbeslutninger og…
1
Forventningsavtaler i smidige team; psykologisk trygghet er forutsetning for at smidige team presterer + svensker har gode rammeverk for analyse av…
Presentasjoner fra seminar om hjemmekontor, vi ble brått digitalmodne av pandemi-restriksjoner, improvisasjon skaper kreativitet, m.m.
1
På tide med mer åpen innovasjon i offentlig sektor; InfraTech fra bunnen og opp + å programmere sikkert, "wicked science" er ikke Macbeth
1
Digitalisering og økonomisk nød; innovasjon i offentlig sektor; skalerbar smidighet funker ganske bra + digitale terapier, sirkulære…
Fallgruber ved spesialisering, modning av smidige team krever at ledere lar teamene bli mer autonome + bruk av utviklingsverktøy og avansert…